Een

Financieel Plan

Financiële Planning

Financiële planning helpt u bij het in kaart brengen van uw financiële situatie en het plannen van uw financiële toekomst. U brengt uw inkomen, uitgaven en vermogen met elkaar in verband en plaatst ze op een tijdlijn. Ook weegt u uw persoonlijke omstandigheden mee: bent u gehuwd, kunt u op termijn wellicht een erfenis verwachten, welke rechten bouwt u op binnen de sociale zekerheid? Zo ontstaat een persoonlijk financieel plan.

Veel mensen denken dat het opstellen van een financieel plan een kostbare aangelegenheid is. Niets is minder waar! Een financieel plan levert u geld op, maar vooral ook inzicht en rust!

Richard Gervink CFP MFP

Financieel planner, Senger & Gervink

Scenario’s

Iedere schets van uw financiële levensloop is vanzelfsprekend een momentopname. Een goed financieel plan houdt echter ook rekening met veranderingen en onvoorziene tegenslag. Dit gebeurt door meerdere scenario’s door te rekenen. Zo weet u precies waar mogelijke risico’s zitten, wat u al goed heeft geregeld en wat u nog moet aanvullen of bijsturen. Kortom: u schept – desgewenst met externe hulp – een helder totaalbeeld van uw financiële wensen en mogelijkheden.

Overzicht inkomsten en uitgaven

Vergelijking met NIBUD

Vermogensontwikkeling

Cijfermatige uitwerking complexe vraagstukken

Eerder met pensioen?

Inzage in risico's als overlijden en arbeidsongeschiktheid

Oplossingen in diverse scenario's