Begeleiding op vermogensgebied

Senger & Gervink begeleidt al jaren relaties op vermogensgebied. Bij voorkeur doen wij dit in een financieel plan. Wij beginnen met een uitgebreide inventarisatie waarin we u, uw situatie en uw wensen goed leren kennen. We nemen uw totale vermogen door: spaar- en beleggingsrekeningen, onroerend goed, polissen, uw eventuele bedrijf en overige vermogensbestanddelen. Met behulp van gespecialiseerde software rekenen we uw financiële situatie door. Dit stelt ons in staat om een uitspraak te doen over de risico’s en het te verwachten rendement in relatie tot uw doelstellingen. Vaak zien we dat beleggen een noodzaak is om doelen te bereiken en wensen te verwezenlijken.

Beleggen in box 3 én box 1

Naast advies voor beleggingen in box 3 geven wij ook advies over beleggingen in box 1. Daarbij werken we samen met diverse beleggingspartners met verstand van zaken.

Maatwerk

In veel gevallen zal na het opstellen van het financieel plan blijken dat er vermogen opgebouwd moet worden, of dat het opgebouwde vermogen tegen een bepaald rendement dient te renderen. De manier waarop dit gebeurt, is afhankelijk van uw situatie en wensen. Wij adviseren en u beslist, dat is ons uitgangspunt. Wij vinden dat ook logisch, want uiteindelijk draagt u de consequenties van de keuzes die u heeft gemaakt.